Utbildningsutskottets sammanträde

11.50 torsdag 26 mars 2020

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2019/20:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35
Datum och tid: 2020-03-26 11:50
Plats: Skandiasalen

1. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:33

2. Anmälningar
Dnr 1511-2019/20
Dnr 1549-2019/20

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Den europeiska gröna given (UbU4y)
Justering
COM(2019) 640
Föredragande: JB
UbU4y

5. Forskning (UbU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: IE
FPM-UbU16
Motionshäfte

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor