Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 14 januari 2020

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19
Datum och tid: 2020-01-14 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Justitie- och migrationsministerns uttalande om en säkerhetsklassad anställning inom Kriminalvården - G3
Beredning
Föredragande: JFG

4. Regeringens och utrikesminister Ann Lindes hantering av de uppgifter som rör Iraks försvarsminister al-Shammari - G18
Beredning
Föredragande: LW

5. Regeringens hantering av intressekonflikter och jäv i utredningen Biojet för flyget - G2
Beredning
Föredragande: LW

6. Regeringens hantering av ansökan om bearbetningskoncession för Kallak - G11
Beredning
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:18
2. Granskningslista, granskningsanmälan
3-4. KansliPM
5-6. Skrivelser från Regeringskansliet