Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 16 januari 2020

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20
Datum och tid: 2020-01-16 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens hantering av intressekonflikter och jäv i utredningen Biojet för flyget - G2
Beredning
Föredragande: LW

4. Regeringens hantering av ansökan om bearbetningskoncession för Kallak - G11
Beredning
Föredragande: JJ

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:19
3-4. KansliPM