Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 24 mars 2020

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:35
Datum och tid: 2020-03-24 11:00
Plats: RÖ4-09

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

Bilagor


1. Särskilt protokoll
2. Tidigare utsänd KansliPM