Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 2 juni 2020

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:37
Datum och tid: 2020-06-02 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Höstens granskning

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2019/20:36
3. KansliPM, prel. plan