Frågestund

14.00 torsdag 16 januari 2020

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
  • Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S)
  • Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
  • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv