Frågestund

14.00 torsdag 13 februari 2020

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP)
  • Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
  • Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S)
  • Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP)

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. 

Föredragningslista (pdf) Webb-tv