Bordläggningsplenum

09.00 torsdag 26 mars 2020

Alla förslag som riksdagen ska besluta om anmäls av talmannen till kammaren. Det kallas för bordläggning. 

Föredragningslista (pdf) Webb-tv