Beslut

16.00 onsdag 10 juni 2020
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)