Konferensen för parlamentens EU-organ i Helsingfors

Konferensen för parlamentens EU-organ, Cosac, har plenarmöte i Helsingfors den 1-3 december.

På agendan står bland annat diskussioner om en klimatstrategi för Europa och om samarbetet kring migration och brottsbekämpning samt EU:s rättighetsstadga.

Ledamöter från riksdagens EU-nämnd deltar i konferensen för parlamentens EU-organ, Cosac. Cosac kan bland annat informera EU:s olika institutioner om frågor som konferensen tycker att EU-institutionerna bör uppmärksamma. Cosac håller möten fyra gånger per år.

Ledamöter från EU-nämnden som deltar vid mötet den 1-3 december:

  • Pål Jonson (M), delegationsledare
  • Björn Wiechel (S)
  • Mikael Damsgaard (M)
  • Ludvig Aspling (SD)
  • Ilona Szatmari Waldau (V)
  • Amanda Palmstierna (MP)

Mer information