Kulturutskottet besöker Köpenhamn

Kulturutskottet besöker Köpenhamn den 12–13 september.

Kulturutskottets resa till Köpenhamn