Trafikutskottet besöker Tyskland, Schweiz och Frankrike

Trafikutskottet besöker Tyskland, Schweiz och Frankrike. Syftet för resan är att studera hållbara och intelligenta transportsystem, liksom gränsöverskridande transporter.

Trafikutskottet besöker Tyskland, Schweiz och Frankrike