EPTA-konferens om ny teknik i äldreomsorgen

fredag 11 oktober 2019

Hur kan äldre personer dra nytta av ny teknik och sociala innovationer och vilka utmaningar finns när man inför nya teknologier? Det är temat för den årliga konferensen för nätverket European Parliamentary Technology Assessment (EPTA), som Sverige är värd för den 11 oktober. EPTA är ett parlamentariskt nätverk som arbetar med framtidsfrågor.

Konferensen riktar sig till parlamentsledamöter och experter från medlemsländerna. Även företrädare för myndigheter och organisationer som är verksamma inom området, samt media är välkomna att anmäla sig.

Tid: 8.30–15.30
Plats: Förstakammarsalen