Justitieutskottet besöker Rumänien

Justitieutskottet besöker Bukarest, Rumänien den 3–5 november. 

Justitieutskottets resa till Rumänien