Socialförsäkringsutskottet besöker Tunisien och Egypten

Socialförsäkringsutskottet besöker Tunisien och Egypten den 7–14 januari.

Socialförsäkringsutskottets resa till Tunisien och Egypten