EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 16 oktober 2020

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:10


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-10-16 kl. 9:00:
Plats: Obs! Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista