EU-nämndens sammanträde

13.00 torsdag 19 november 2020

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:15


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-11-19 kl. 13:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2. Information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 19 november 2020
 3. (ev.) Övrigt

  Anm:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 20 november 2020 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Utrikes frågor - utveckling
  * Konkurrenskraft - forskning