EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 20 november 2020

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:16


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-11-20 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2. Utrikes frågor - utveckling
  Statsrådet Peter Eriksson
  Återrapport från videomöte den 8 juni 2020
  Återrapport från informellt ministermöte (Gymnich) den 29 september 2020
  Information och samråd inför videomöte den 23 november 2020
 3. (ca. 09.30) Konkurrenskraft - forskning
  Statsrådet Matilda Ernkrans
  Återrapport från möte i rådet den 29 september 2020
  Information och samråd inför
   videomöte den 27 november 2020
 4. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 13 november och uppteckningar från sammanträden den 30 oktober och den 6 november 2020.
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm: 
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 27 november 2020 kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar:
  * Rättsliga och inrikes frågor
  * Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård
  * Ekonomiska och finansiella frågor
  * Ekonomiska och finansiella frågor - budget
  * Ungdom, utbildning, kultur och idrott


                                                                
     forts.