EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 18 september 2020

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2020/21:2


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2020-09-18 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista