EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 23 juli 2021

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2020/21:55


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2021-07-23 kl. 09:00
Plats: Skandiasalen (N3) Obs! Entré från Mynttorget 1

Föredragningslista

 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans
 2. Ekonomiska och finansiella frågor
  Statssekreterare Max Elger
  Återrapport från möte i rådet den 13 juli 2021
  Information och samråd inför videomöte den 26 juli 2021
   
 3. Justering
  Protokoll från sammanträdet den 16 juli 2021. 
 4. (ev.) Övriga frågor