Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 17 november 2020

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10
Datum och tid: 2020-11-17 11:00
Plats: RÖ 5-38, Digitalt deltagande

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares
etablering (AU1)
Beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: MB

4. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
Beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: BL

5. Förslag till utskottsinitiativ om att säkra att Arbetsförmedlingen har lokal närvaro med relevant personal i hela landet
Beredning
Föredragande: KC

6. En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025
Överläggning
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen

7. Aktuella EU-frågor
Information från regeringen
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen

Informella möten och aktuella förhandlingar
- Informellt videomöte den 20 november
- Antidiskrimineringsdirektivet
- Rådslutssatser om lönegapet mellan kvinnor och män
- Kommissionens strategi för jämlikhet för hbtq-personer

Rådsmöten under hösten 2020
- Informellt videomöte den 13 oktober
- Informellt videomöte den 3 december

Aviserade initiativ under 2020
- Kommissionens handlingsplan om integration och inkludering
- Kommissionens förslag till direktiv om lönetransparens

8. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 november 2020 kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll nr 9
3. Motionshäfte, Föredragnings-PM
4. Motionshäfte, Föredragnings-PM
5. Utskottsinitiativ
6. COM(2020) 565, Överläggnings-PM
7. Dagordning 20 nov, 3 dec, COM(2020) 698
8. Sammanträdesplan nr 10