Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 15 oktober 2020

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6
Datum och tid: 2020-10-15 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten (AU3)
Justering
Skr. 2019/20:192 och motion
Föredragande: CK

4. ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv (AU4)
Justering
Skr. 2019/20:202
Föredragande: MS

5. Budgetpropositionen för 2021, utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Föredragande: MB
Prop. 2020/21:1 och motioner

6. Höständringsbudget för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Föredragande: Kanslichefen
Prop. 2020/21:2

7. Sveriges genomförande av Agenda 2030
Fråga om yttrande till finansutskottet. Ev. beslut
Föredragande: Kanslichefen
Prop. 2019/20:188 och motioner

8. Information från Statistiska centralbyrån
Enhetschef Cecilia Stenbjörn

9. Kanslimeddelanden
- Anmälan av sammanträdesplanen
- Anmälan av inkommen skrivelse
10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 10.00

Bilagor


2. Protokoll nr 5
3. Förslag till betänkande AU3
4. Förslag till betänkande AU4
5. Protokollsutdrag, föredragnings-PM
6. Protokollsutdrag, utdrag prop.
7. Protokollsutdrag, Länk till prop. motioner
9. Sammanträdesplan nr 6, skrivelsen