Civilutskottets sammanträde

11.00 tisdag 4 maj 2021

Föredragningslista

Civilutskottet 2020/21:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:28
Datum och tid: 2021-05-04 11:00
Plats: RÖ7-41

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2020 (CU4y)
Justering
Skr. 2020/21:75
Föredragande: SH

4. Förbud mot erkännande av utländska månggiften m.m. (CU18)
Beredning 3
Prop. 2020/21:149 och motioner
Föredragande: MK

5. Fråga om utskottsinitiativ om att göra det enklare för myndigheterna att kräva återbetalning vid felaktiga utbetalningar
Fortsatt behandling
Föredragande: RH

6. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor
Föredragande: Sjö

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 maj 2021 kl. 9.30

Bilagor