Civilutskottets sammanträde

09.30 torsdag 17 september 2020

Föredragningslista

Civilutskottet 2020/21:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3
Datum och tid: 2020-09-17 09:30
Plats: RÖ7-41

Upprop

1. Medgivande att vara uppkopplad per telefon

2. Justering av protokoll

3. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 (CU1y)
Justering
Skr. 2019/20:75
Föredragande: SH

4. Förslag om utskottsinitiativ om fond för resenärer och resebranschen
Fortsatt behandling/beslut om fortsatt hantering
Föredragande: Sjö

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 9.30

Bilagor