Försvarsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 19 november 2020

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2020/21:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12
Datum och tid: 2020-11-19 10:00
Plats: RÖ5-32 (digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna)

Upprop

1. Fråga om medgivande att delta på distans

2. Justering av protokoll

3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: ML

4. Totalförsvaret 2021–2025 (FöU4)
Beredning
Prop. 2020/21:30, motioner och yttranden från andra utskott
Föredragande: MB

5. Strategi för den arktiska regionen
Fråga om yttrande till utrikesutskottet. Ev. beslut
Skr. 2020/21:7 och motioner
Föredragande: LI

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 november 2020 kl. 11.00

Bilagor