Försvarsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 14 januari 2021

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2020/21:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18
Datum och tid: 2021-01-14 10:00
Plats: RÖ5-32 (digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna)

Upprop

1. Fråga om medgivande att delta på distans

2. Justering av protokoll

3. Förenklad beredning av vissa motioner
Föredragande: LF

4. Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: MB

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 januari 2021 kl. 08.00

Bilagor