Försvarsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 februari 2021

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2020/21:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:24
Datum och tid: 2021-02-23 11:00
Plats: RÖ5-32 (digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna)

Upprop

1. Fråga om medgivande att delta på distans

2. Information av Försvarsdepartementet om effekter på försvarsområdet med anledning av Brexit
Försvarsminister Peter Hultqvist

3. Justering av protokoll

4. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)
Fortsatt beredning
Skr. 2020/21:70 och motioner
Föredragande: ML

5. EU-frågor

6. Anmälningar och kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 mars 2021 kl. 11.00

Bilagor