Försvarsutskottets sammanträde

09.30 torsdag 8 april 2021

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2020/21:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:30
Datum och tid: 2021-04-08 09:30
Plats: RÖ5-32 (digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna)

Upprop

1. Fråga om medgivande att delta på distans

2. Riksdagens forskningsförmiddag – Artificiell intelligens, konsekvenser som följer av autonom våldsutövning, möjligheter och utmaningar med militär användning
Martin Hagström, FOI, bitr. forskningschef och forskningsledare
Jessica Appelgren, FOI, folkrättskunnig analytiker

3. Justering av protokoll

4. Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning
Fråga om yttrande till arbetsmarknadsutskottet, ev. beslut om yttrande
Prop. 2020/21:123 och en motion
Föredragande: ML

5. Utskottsinitiativ om hanteringen av använt kärnbränsle (FöU10)
Fortsatt beredning
Föredragande: MB

6. EU-frågor

7. Anmälningar och kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 april 2021 kl. 11.00

Bilagor