Försvarsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 10 juni 2021

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2020/21:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:44
Datum och tid: 2021-06-10 09:00
Plats: RÖ5-32

Upprop

1. Fråga om medgivande att delta på distan

2. Medgivande om närvaro för trafikutskottets ledamöter och tjänstemän

3. Information av Swedavia AB och Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF) om planerna för Östersunds flygplats samt utvecklingen av regionala flygplatser och beredskapsflygplatser (tillsammans med trafikutskottet)
Direktör Regionala flygplatser Susanne Norman, Swedavia
Vd Peter Larsson, SRF

4. Kl. 10.00 Information av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om planerna för Östersunds flygplats samt utvecklingen av regionala flygplatser och beredskapsflygplatser (tillsammans med trafikutskottet)
Flygvapenchef generalmajor Carl-Johan Edström, Försvarsmakten
Vikarierande generaldirektör Camilla Asp, MSB

5. Kl. 11.00 Information av Infrastrukturdepartementet och Luftfartsverket om planerna för Östersunds flygplats samt utvecklingen av regionala flygplatser och beredskapsflygplatser (tillsammans med trafikutskottet)
Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet
Generaldirektör Ann Persson Grivas, Luftfartsverket

6. Justering av protokoll

7. EU-frågor

8. Anmälningar och kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 juni 2021 kl. 11.00

Bilagor