Finansutskottets sammanträde

11.00 torsdag 19 november 2020

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15
Datum och tid: 2020-11-19 11:00
Plats: RÖ 9-54

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Anmälningar

3. Justering av protokoll

4. Statens budget 2021 Rambeslutet (FiU1)
Justering
Prop. 2020/21:1, 2020/21:14, 2019/20:122, motioner och yttranden
Föredragande: ACT, CES, CK, ACJ

5. Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 – ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall (FiU11)
Justering
Prop. 2020/21:2, prop. 2020/21:45 och yttrande
Föredragande: HH

6. Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor (FiU14)
Justering
Prop. 2020/21:24
Föredragande: EJ

7. Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen? (FiU15)
Fortsatt beredning
Skr. 2020/21:28, RiR 2020:11 och motioner
Föredragande: CES

8. Ändringar i regelverket om kapitaltäckning (FiU37)
Beredning
Prop. 2020/21:36 och motion
Föredragande: EJ

9. Förslag till utskottsinitiativ

10. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Ordföranden i riksdagens råd för Riksrevisionen Ingemar Nilsson

11. Övrigt

12. Nästa sammanträde
Ev. tisdagen den 24 november kl. 11.00

Bilagor


3. Protokoll 14
4. Förslag till betänkande 2020/21:FiU1
5. Förslag till betänkande 2020/21:FiU11
6. Förslag till betänkande 2020/21:FiU14
7. Utkast till betänkande FiU15
8. FöredragningsPM, motion 2020/21:3751
9. Förslag till utskottsinitiav (SD)