Finansutskottets sammanträde

10.00 torsdag 17 september 2020

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-17 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Öppen utfrågning om Riksrevisorns årliga rapport 2020 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2020
Riksrevisor Helena Lindberg

2. Nästa sammanträde
Torsdag 17 september kl. 11.20 i RÖ9-54

Bilagor


Program/inbjudan, Riksrevisorns årliga rapport 2020, Riksrevisionens uppföljningsrapport 2020, Granskningsrapporter som berörs i riksrevisorns presentation.