Finansutskottets sammanträde

11.00 tisdag 12 januari 2021

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:24
Datum och tid: 2021-01-12 11:00
Plats: RÖ 9-54

Upprop

1. Fråga om medgivande att delta på distans

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Mer träffsäkra krisstöd för att möta coronavirusets konsekvenser (FiU38)
Beredning
Föredragande: CH

5. Förslag till utskottsinitiativ
Fortsatt behandling

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdag 14 januari kl. 11.00

Bilagor


2. Protokoll 2020/21:23
4. Utkast till betänkande
5. Utskottsinitiativ M