Finansutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 februari 2021

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:36
Datum och tid: 2021-02-23 11:00
Plats: Lektionssal 1

Upprop


1. Medgivande att delta på distans

2. Brexitjusteringsreserven
Överläggning
Statssekreterare Max Elger

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag (FiU18)
Beredning
Prop. 2020/21:82 och motioner
Föredragande: EJ

6. Förslag till utskottsinitiativ
Fortsatt behandling av förslag till initiativ från V-ledamoten respektive M-ledamöterna
Tidigare behandlade 4 februari respektive 11 februari

7. Övrigt

8. Nästa sammanträde
Torsdag 25 februari kl. 11.00

Bilagor


2. PPT- bilder och RiksdagsPM
4. Protokoll 2020/21:34 och 35
5. FöredragningsPM, motioner 2020/21:3859(SD) och 2020/21:3860(V)