Finansutskottets sammanträde

10.00 tisdag 4 maj 2021

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:56


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:56
Datum och tid: 2021-05-04 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Medgivande att delta på distans

2. Öppen utfrågning om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2020
Riksbankens direktion och opponenterna Hilde C Björnland, professor vid Norges handelshøyskole och Göran Hjelm, kanslichef Finanspolitiska rådet

Bilagor


2. Program för utfrågningen, rapport Redogörelse för penningpolitiken 2020
PPT-bilder Riksbanken delas måndag
PPT-bilder Hilde C Björnland delas måndag
PPT-bilder Göran Hjelm