Finansutskottets sammanträde

10.30 torsdag 10 juni 2021

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:66


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:66
Datum och tid: 2021-06-10 10:30
Plats: Lektionssal 1

1. Medgivande att delta på distans

2. Stöd till civilsamhället
Information om hanteringen av riksdagens tillkännagivande om åtgärder för civilsamhället
Statssekreterare Helene Öberg

3. Anmälningar

4. Justering av protokoll

5. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)
Justering
Prop. 2020/21:100, skr. 2020/21:145, skr. 2020/21:146, 2020/21:SkU7y, motioner

Föredragande: ACT, CR

6. Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget – förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021 (FiU21)
Justering
Prop. 2020/21:99 och prop. 2020/21:202, motion, yttranden från andra utskott

Föredragande: CH

7. Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2018–2020 (FiU24)
Justering
Redogörelse för penningpolitiken 2020

Föredragande: PE

8. Årsredovisning för staten 2020 (FiU30)
Justering
Skr. 2020/21:101, 2020/21:FöU10y

Föredragande: MÅ

9. Förslag till utskottsinitiativ
Fortsatt behandling av förslag till initiativ från V-ledamoten med förslag på tillägg från M-ledamöterna

10. Övrigt

11. Nästa sammanträde
Torsdag 17 juni kl. 10.30

Bilagor


4. Protokoll 2020/21:65
5. Förslag till betänkande 2020/21:FiU20
6. Förslag till betänkande 2020/21:FiU21
7. Förslag till betänkande 2020/21:FiU24
8. Förslag till betänkande 2020/21:FiU30
9. Förslag till utskottsinitiativ