Finansutskottets sammanträde

11.00 torsdag 15 oktober 2020

Föredragningslista

Finansutskottet 2020/21:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8
Datum och tid: 2020-10-15 11:00
Plats: RÖ 9-54

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Val av ordförande i utskottet

3. Kommande EU-förslag i arbetet mot penningtvätt
Överläggning
Statssekreterare Ulf Holm

4. Slutförandet av Basel III
Överläggning
Statssekreterare Ulf Holm

5. Information från ränteexperter
Christina Nyman, chefekonom på Handelsbanken, och Håkan Frisén, prognoschef på SEB

6. Anmälningar

7. Justering av protokoll

8. Riksrevisorns årliga rapport 2020 (FiU9)
Justering
Redogörelse 2019/20:RR5

Föredragande: CES

9. Tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (FiU12)
Justering
Proposition 2020/21:9

Föredragande: PE

10. Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering (FiU29)
Justering
Prop. 2019/20:174

Föredragande: CH

11. Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF (FiU31)
Justering
Framställning 2019/20:RB6

Föredragande: PE

12. Avgiftsfritt pneumokockvaccin för pensionärer över 65 år
Fråga om yttrande till socialutskottet om förslag till utskottsinitiativ
Fortsatt beredning. Ev. beslut
Förslag till utskottsinitiativ (V)

13. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

14. Övrigt

15. Nästa sammanträde
Öppen utfrågning om penningpolitiken den 20 oktober kl.10.00

Bilagor


3. Överläggnings-PM. PPT (avser både punkt 3 och 4)
4. Överläggnings-PM.
5. RB Penningpolitisk rapport september 2020. PPT delas senare
7. Protokoll 2020/21:7
8. Förslag till betänkande 2020/21:FiU9
9. Förslag till betänkande 2020/21:FiU12
10. Förslag till betänkande 2020/21:FiU29
11. Förslag till betänkande 2020/21:FiU31
13. Kompendium