Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 19 november 2020

Föredragningslista

Justitieutskottet 2020/21:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13
Datum och tid: 2020-11-19 10:00
Plats: RÖ 7-44

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet (JuU10)
Justering
Proposition 2020/21:13 och motioner
Föredragande: RH

4. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)
Fortsatt beredning
Proposition 2020/21:1 och motioner
Föredragande: LL

5. Mottagande av motionsyrkande
Fråga om mottagande av motion 2020/21:169 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 9 från socialutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: LL

6. Överlämnade av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motion 2020/21:3272 yrkande 49 av Johan Pehrson m.fl. (L) till civilutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

7. EU-frågor

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 november 2020 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2020/21:12
Utkast till betänkande 2020/21:JuU10
Utkast till betänkande 2020/21:JuU1
Motion 2020/21:169
Motion 2020/21:3272
Kompletterande svar på KOM motiverat yttrande oktober 2020 och november 2020
Arbetsplan 5