Justitieutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 februari 2021

Föredragningslista

Justitieutskottet 2020/21:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:24
Datum och tid: 2021-02-23 11:00
Plats: RÖ 7-44

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Besök av Sveriges advokatsamfund

3. Justering av protokoll

4. Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (JuU43)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:129 och motioner
Föredragande: TL

5. EU-information från regeringen (skriftlig)

6. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2020/21:3302 yrkande 49 av Johan Forssell m.fl. (M) från socialutskottet
Omedelbar justering
Föredragande: TL

7. EU-frågor

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 februari 2021 kl. 10.00.

Bilagor


-
-
Protokoll 2020/21:23
PM och remissvar
Underlag från Justitiedepartementet
Motion 2020/21:3302
-
Inkomna skrivelser
Arbetsplan 9