Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 10 juni 2021

Föredragningslista

Justitieutskottet 2020/21:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:40
Datum och tid: 2021-06-10 10:00
Plats: RÖ 7-44

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Besök av Brå

3. Justering av protokoll

4. Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden (JuU32)
Justering
Skrivelse 2020/21:108 och motioner
Föredragande: RH

5. Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet (JuU41)
Motioner och fråga om utskottsinitiativ
Justering
Föredragande: MK

6. Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott (JuU37)
Fortsatt beredning
Proposition 2020/21:192 och motioner
Föredragande: MK

7. EU-frågor

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den x september 2021 kl. 10.00.

Bilagor


-
PM, Brå rapporterna 2021:3 och 2021:8
Protokoll 2020/21:39
Utkast till betänkande 2020/21:JuU32
Utkast till betänkande 2020/21:JuU41
Utkast till betänkande 2020/21:JuU37
Inkomna EU-dokument