Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 15 oktober 2020

Föredragningslista

Justitieutskottet 2020/21:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7
Datum och tid: 2020-10-15 10:00
Plats: RÖ 7-44

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (JuU31)
Justering
Motion 2019/20:50 yrkande 1
Föredragande: EL

4. Digital kommunikation i domstolsprocesser (JuU4)
Justering
Proposition 2019/20:189
Föredragande: RH

5. En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor (JuU5)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:200 och motioner
Föredragande:

6. Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (JuU43)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:129 och motioner
Föredragande: TL

7. Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda (JuU3)
Beredning
Proposition 2019/20:186 och motioner
Föredragande: MP

8. Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket (JuU7)
Beredning
Proposition 2020/21:6 och motioner
Föredragande: EL

9. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (JuU9)
Beredning
Proposition 2019/20:198
Föredragande: RR

10. Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet (JuU10)
Beredning
Proposition 2020/21:13
Föredragande: RH

11. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2020/21:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner
Föredragande: LL

12. Höständringsbudgeten för 2020
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
Proposition 2020/21:2
Föredragande: LL

13. EU-frågor

14. Kanslimeddelanden

15. Övriga frågor

16. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 oktober 2020 kl. 10.00.

Bilagor


-
Protokoll 2020/21:6
Utkast till betänkande 2019/20:JuU31
Utkast till betänkande 2020/21:JuU4
Utkast till betänkande 2020/21:JuU5
Utkast till lagrådsremiss
PM, recit och motioner
PM
PM och recit
PM
PM, PU från FiU och motioner
PM och PU från FiU
Inkomna EU-dokument
Inkomna skrivelser
Arbetsplan 3