Konstitutionsutskottets sammanträde

12.00 måndag 16 november 2020

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16
Datum och tid: 2020-11-16 12:00
Plats: RÖ7-08

1. Granskning av regeringen

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista