Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 17 november 2020

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17
Datum och tid: 2020-11-17 11:00
Plats: RÖ7-08

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Totalförsvaret 2021-2025 (KU4y)
Fråga om yttrande till försvarsutskottet
Justering
Prop. 2020/21:30 och motioner
Föredragande: LW

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

6. Rådsslutsatser om värnandet av ett fritt
och pluralistiskt mediesystem
Skriftlig information från Kulturdepartementet
Föredragande: MR

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Protokoll
4. Förslag
5. KansliPM
6. KansliPM med underlag från RK
7. Se särskild föredragningslista