Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 17 september 2020

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:2
Datum och tid: 2020-09-17 09:00
Plats: RÖ7-08

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Rådets slutsatser om stadgan om de grundläggande
rättigheterna med fokus på AI och digital utveckling

Skriftlig information
Föredragande: KÖ

6. Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet (KU4)
Beredning
Prop. 2019/20:173
Föredragande: JJ

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Protokoll
4. KansliPM
5. KansliPM med underlag från RK
6. KansliPM
7. Se särskild föredragningslista