Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 14 januari 2021

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:29
Datum och tid: 2021-01-14 09:00
Plats: RÖ7-08

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Justering
Föredragande: KÖ

6. Tillträdesförbud till butik och förstärkt
straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet (KU5y)

Justering
Prop. 2020/21:52 och motion
Föredragande: KÖ

7. Meddelande om 2020 års rapport om
rättsstatsprincipen (KU14)
Fortsatt beredning
COM(2020) 580
Föredragande: JD

8. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2020/21:2808
yrkande 83 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
från näringsutskottet
Föredragande: LW

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Protokoll
3-4. KansliPM
5-6. Förslag
7. Utkast
8. KansliPM
9. Se särskild föredragningslista