Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 23 februari 2021

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:38
Datum och tid: 2021-02-23 11:00
Plats: RÖ7-08

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Grundlagsaspekterna ifråga om kommissionens
förslag till förordning om en inre marknad för
digitala tjänster

Överläggning
Statsrådet Anders Ygeman med medarbetare
vid Infrastrukturdepartementet
COM(2020) 825)

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Sveriges tillträde till Europarådets konvention om
it-relaterad brottslighet (KU8y)
Justering
Prop. 2020/21:72 och motion
Föredragande: MR

6. Forskning, frihet och framtid – kunskap och
innovation för Sverige

Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Prop. 2020/21:60
Föredragande: KÖ

7. Författningsfrågor (KU24)
Beredning
Motioner
Föredragande: ACB

8. Offentlig förvaltning (KU22)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: LW

9. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2020/21:3227
av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 29
från socialutskottet
Föredragande: LW

10. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2020/21:3831
av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)
yrkande 1från justitieutskottet
Föredragande: JJ

11. Granskning av regeringen

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde

Bilagor


2. KansliPM med underlag från RK
3. Protokoll
4. Inkomna skrivelser
5. Förslag
6. KansliPM
7. KansliPM och motioner
8. Utkast
9-10. KansliPM och motion
11. Se särskild föredragningslista