Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 4 maj 2021

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:59


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:59
Datum och tid: 2021-05-04 11:00
Plats: RÖ7-08

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Grundlagsaspekterna ifråga om kommissionens
förslag till förordning om en inre marknad för
digitala tjänster

Överläggning
Statsrådet Anders Ygeman med medarbetare
vid Infrastrukturdepartementet
COM(2020) 825

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Ett institut för mänskliga rättigheter (KU33)
Fortsatt beredning
Prop 2020/21:143 och motioner
Föredragande: KÖ

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


2. KansliPM med underlag från RK
3. Protokoll
5. Tidigare utsänt material
6. Se särskild föredragningslista