Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 13 oktober 2020

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6
Datum och tid: 2020-10-13 11:00
Plats: RÖ7-08

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. EU-bevakning

6. En moderniserad radio- och tv-lag (KU3)
Justering
Prop. 2019/20:168 och motioner
Föredragande: KÖ

7. Höjd åldersgräns för uttag av ålderspension (KU7)
Fortsat beredning
Framst. 2019/20:RS2
Föredragande: KD

8. Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande
av allmän handling (KU6)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:179 och motion
Föredragande: MR

9. Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet
enligt utlänningsdatalagen

Fråga om yttrande till socialförsäkringsutskottet
Prop. 2020/21:5 och motion
Föredragande: MR

10. Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning
eller lagring av uppgifter (KU9)
Beredning
Prop. 2019/20:201
Föredragande: JJ

11. Behandlingen av riksdagens skrivelser (KU2)
Fortsatt beredning
Skr. 2019/20:75
Redog. 2019/20:RS4
Föredragande: JD

12. Forskning och framtid
Föredragande: JD

13. Granskning av regeringen

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde

Bilagor


3. Protokoll
5. KansliPM
6. Förslag
7-8. Utkast
9. KansliPM och motion
10. KansliPM
11. Utkast
12. KansliPM
13. Se särskild föredragningslista