Konstitutionsutskottets sammanträde

09.30 torsdag 15 oktober 2020

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7
Datum och tid: 2020-10-15 09:30
Plats: RÖ7-08

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Anmälningar

3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:1 och motioner
Redog. 2019/20:RS1
Föredragande: LW

4. Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2020/21:1 och motioner
Föredragande: LW

5. Höständringsbudget för 2019
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2020/21:2
Föredragande: LW

6. Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet
enligt utlänningsdatalagen

Fråga om yttrande till socialförsäkringsutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2020/21:5 och motion
Föredragande: MR

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Lokal: Förstakammarsalen

10. Granskning av regeringen

Bilagor


2. Inkomna skrivelser
3-4. KansliPM och motioner
5-6. KansliPM
7. Se särskild föredragningslista
10. Se särskild föredragningslista