Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 10 juni 2021

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2020/21:70


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:70
Datum och tid: 2021-06-10 09:00
Plats: RÖ7-08

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Forskningsöversikt om sociala mediers inverkan på
demokratin

Information
Docent Adam Shehata, Göteborgs universitet

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. EU-bevakning

6. Val av chefsJO

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Forskningsöversikt (tidigare utsänd, delas nu endast elektroniskt)
3. Protokoll
4-6. KansliPM
7. Se särskild föredragningslista