Kulturutskottets sammanträde

09.00 tisdag 23 februari 2021

Föredragningslista

Kulturutskottet 2020/21:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16
Datum och tid: 2021-02-23 09:00
Plats: RÖ 7-35 Digitalt möte

Upprop

1. Fråga om medgivande till deltagande på distans

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2020/21:15 av den 11 februari 2021

3. Information från Statens kulturråd
Generaldirektör Kajsa Ravin, Statens kulturråd, informerar om lägesbilden när det gäller coronaviruset

4. Information från Sveriges Författarfond
Direktör Jesper Söderström, Sveriges Författarfond, informerar om lägesbilden när det gäller coronaviruset

5. Förslag till utskottsinitiativ angående extern revision och granskning av studieförbundens verksamheter
Fortsatt beredning/eventuellt beslut

Förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: Ann Aurén

6. Inkommen skrivelse
Dnr 1316-2020/21

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 mars 2021 kl. 11.00

Bilagor